FAQ częste błędy

From Avisynth wiki
Jump to: navigation, search

| Spis treści | Informacje ogólne | Wczytywanie plików | Wczytywanie skryptów | Komunikaty błędów | Rodzaje materiału źródłowego | Problemy z YV12 | Używanie pluginów VirtualDub |

Contents

Dostaję komunikat: "LoadPlugin: unable to load "xxx" is not an AviSynth 1.0/AviSynth 2.0 plugin"

Używasz pluginu niekompatybilnego z twoją wersją AviSynth. Jak wspomniano tutaj, pluginy skompilowane dla AviSynth 2.5 nie działają z AviSynth 1.0/2.0 i odwrotnie.

Podczas serwowania klatek otrzymuję wiadomość: "Script error, there is no function named "xxx""?

Naprawdopodobniej twoja wersja AviSynth nie posiada tej konkretnej funkcji. Upewnij się, że nie masz na dysku żadnej innej wersji (możliwe, że w systemie zarejestrowana jest nie ta, której potrzebujesz), oraz ze posiadasz ostatnią wersję stabilną.

Możliwe także, że nie masz jakiegoś dodatkowego pluginu. W takim wypadku skorzystaj z ulubionej wyszukiwarki, a gdy już dowiesz się, o jaki plugin chodzi, na 99% będziesz mógł ściągnąć go z WarpEnterprises.

Świeżo po instalacji, AviSynth zwraca komunikat: "Couldn't locate decompressor for format 'YV12' (unknown)."?

Zainstaluj dekoder przestrzeni kolorów YV12 - DivX, Xvid albo Helix YUV.

Dostaję błąd "ACM failed to suggest a compatible PCM format"

Ten błąd oznacza, że użyłeś AviSource, ale nie masz odpowiedniego kodeka ACM do dekodowania ścieżki audio. Problem najczęściej występuje, gdy w pliku źródłowym dźwięk jest w formacie AC3 lub MP3.

Istnieje kilka możliwych rozwiązań:

Przy próbie serwowania klatek otrzymuję wiadomość "AVISource: couldn't locate a decompressor for fourcc (...)"?

Komunikat ten z reguły jest podobny do opisanego powyżej - z tym, że dotyczy obrazu, nie dźwięku. W takim wypadku, opisane powyżej rozwiązania również mają zastosowanie. Jednak może się pojawić także, gdy zbyt wiele razy użyłeś polecenia AviSource. Biblioteka dekodera jest ładowana do pamięci oddzielnie dla każdego wywołania, których ilość może w końcu przekroczyć ustalony przes system operacyjny limit (problem opisany dokładniej tutaj). Pewnym rożwiązaniem może być rozbicie skryptu na kilka, utrzymując w każdym "bezpieczną" ilość poleceń AviSource.

Przy próbie serwowania klatek otrzymuję wiadomość "DirectShowSource: Could not open as video or audio
Video Returned: "DirectShowSource: the filter graph manager won't talk to me""?

To błąd występujący, gdy DirectShow nie zwraca wideo w formacie, który AviSynth jest w stanie odczytać. Spróbuj ręcznie utworzyć graf DS. Jeśli to nie zadziała, doinstaluj odpowienie filtry.

Wczytywanie ze ścieżek zawierających znaki spoza alfabetu łacińskiego nie działa

Jedyny wspierany przez AviSynth zestaw znaków to 8-bitowe ASCII. AviSynth has problems with non-ANSI chars on filenames. It only supports 8 bit character ANSI text.

Otrzymuję wiadomość: "CAVIStreamSynth: System exception - Access Violation at 0x0, reading from 0x0"?

Taki błąd jest zazwyczaj spowodowany brakiem pamięci, jako skutek wycieku pamięci w jednym z pluginów, aplikacji do której wczytujesz skrypt, kodeku i innych używanych programach. AviSynth ma na to niewielki wpływ, ale pomóc może użycie na początku skryptu funkcji SetMemoryMax

Wczytując skrypt, dostaję komunikat w rodzaju: "Avisynth open failure: Script error: Invalid arguments to function "nazwa funkcji" (C:\skrypt.avs, line 5)"?

Używasz w danej funkcji nieobsługiwanych przez nią argumentów. Skonsultuj swój skrypt z jej dokumentacją.

| Spis treści | Informacje ogólne | Wczytywanie plików | Wczytywanie skryptów | Komunikaty błędów | Rodzaje materiału źródłowego | Problemy z YV12 | Używanie pluginów VirtualDub |

Personal tools